Nepovinné předměty

SBOROVÝ ZPĚV - p.uč. Renata Bujnová, středa, 12,50, 13,50 /učebna HV

- Wiszczorová, Kobieluszová

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - p.uč. Petra Michalková, úterý, 13,00 /stará tělocvična

-  Šuráň, Podolová, Kobieluszová

 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY (PASA) - p. uč. Marcela Svidrová, středa, 12,35/ haly

    - žáci budou mít sebou úbor, převlékat se budou v šatnách v sektoru Tv
    - Majer, Krop, Sobol, Cieslar, Kováč, Kobieluszová
 
    

    KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ -p. Foberová, pondělí, 13,10, 3.B
    - Wiszczorová


    LECAV - p. A. Cieslarová, pátek, 5.B, 13,00
    - Sobol, Kužmová