Organizace práce

Informace z třídní schůzky ze dne 8. 9. 2015

1. Online škola

 • rozvrh hodin - probrané učivo
 • klasifikace
 • omluvenky
 • zprávy

2. Webové stránky třídy (na stránkách školy v odkazech)

 • důležité informace - kontrola
 • kontakt
 • zajímavosti

3. Omluvenky

 • všechny omluvenky třídní učitelce
 • rodinné důvody omlouváme předem (2x za pololetí)
 • nemoc do 48 hodin
 • dovolená 1-2 dny třídní učitelka, více dnů formulář pro p. ředitele
 • omluva cvičení v Tv p. Mikulkovi formou zprávy (od října plavání)
 • mimořádně do deníčku, zpětně online
 • uvolnění žáka z výuky na preventivní prohlídku, k lékaři - rodiče si žáka vyzvednou osobně ve třídě po předchozí domluvě

4. Pomůcky do výuky

 • psací potřeby (plnicí pero s náhradními bombičkami, tužky, pentilka do geometrie)
 • rýsovací potřeby (pravítko, trojúhleník s ryskou, kružítko)

5. Deníček

 • zadané domácí úkoly
 • důležitá sdělení pro rodiče i od rodičů, změny - nutno podepsat rodiči

6. Domácí úkoly

 • děti si zapisují do deníčku
 • rodiče kontrolují, zda jsou úkoly splněné
 • podepisují  písemky, pětiminutovky, diktáty (vracejí je třídní učitelce k založení)
 • na internetu úkoly pro nemocné děti

7. Hodnocení a klasifikace

 • hodnocení na online škole je orientační, součástí je ativita během výuky, domácí příprava
 • prověrky %
 • diktáty a pětiminutovky podle počtu chyb

8. Třídní fond

 • 200 Kč na celý školní rok na pomůcky do pracovních činností , keramika, drobné poplatky na kulturu
 • notové sešity, ostatní

9. Pochvaly a postihy - online škola, sešit u p. uč. třídní

 • malé úspěchy pochvala třídního učitele, velké úspěchy pochvala ředitele školy - online škola
 • v sešitě u p. uč. třídní
 • zapomínání 10x - napomenutí třídní učitelky, 20x důtka - domácí úkoly, pomůcky
 • konkrétně na online

10. Mobily

 • mají děti v aktovkách, vypnuté zvonění, používají po vyučování

11. Třídní učitelka, rodiče

 • vzájemná spolupráce, podpora a pochopení
 • rodiče jsou kdykoli ve škole vítání
 • řešení problémů
 • sdělení informací týkajících se dítěte

12. Konzultační hodiny

 • každé první úterý v měsíci od 14 - 16 hodin
 • po domluvě