Vyučující

Mgr. Šárka Skupieňová - třídní učitelka (ČJ, M, Vl, VV)

Mgr. Jakub Wolny - PŘ

Mgr. Monika Vítková - Informatika

Mgr. Libuše Filipczyková - AJ

Mgr. Kateřina Szkanderová - Prac. činnosti

PhDr. Radim Mikulka - TV

Mgr. Eva Vašková - HV