Žáci

Ve třídě je celkem 23 žáků, 1 studuje v zahraničí.

Přítomno 22 dětí.

Z toho 10 děvčat a 13 chlapců.