Nepovinné předměty

  1. PASA – p. Marcela Swidrová

 

  1. DRAMATICKÝ KROUŽEK – p. Petra Michalková

 

  1. SBOREČEK – p. Renata Bujnová

 

  1. KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

 

  1. LECAV¨