Ostatní

ŽÁCI PŘIJIŽDĚJÍCÍ AUTOBUSEM KAŽDODENNĚ - 5

ŽÁCI PŘIJIŽDĚJÍCÍ AUTEM - 7

ŽÁCI PŘIJIŽDĚJÍCÍ AUTEM, AUTOBUSEM, CHODÍCÍ PĚŠKY - 9

ŽÁCI, KTEŘÍ CHODÍ NA OBĚDY - 17

ŽÁCI, KTEŘÍ CHODÍ DRUŽINY - 14

ŽÁCI, KTEŘÍ MAJÍ STARŠÍHO SOUROZENCE - 5

ŽÁCI, KTEŘÍ NECHODÍ ANI NA OBĚDY, ANI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY - 6

ŽÁCI, KTEŘÍ NEMAJÍ ONLINE - 1